Boorebroedspaar 2018

Wendy ván René ván Wijnands Neer
en ván Leny ván Wijnen Jac

en

Jan ván Arie ván Sikes Tinus
en ván Maria ván Colbers Piet ván de Kamp

 Oftewaal:  Wendy en Jan Sikes - Wijnands

De rest ván de boorefemilie ván 2018:

Elders ván de broêd
Bozena ván Jurek ván Bolek Sieminski
en
Stefan ván Jan ván Jack ván Madou's Pedje en ván Net ván Piet van de Broek

Oftewaal:  Bozena en Stefan Madou

Elders ván de broêdegom
Asia ván Leokadia ván Franciska Kuriata en ván Michal ván Staasiek Bogucki
en
Antoon ván Toën ván  Ton ván Sterre Lei
en ván Mien van de Mortel ván Wim van den Bekker

Oftewaal: Asia en Antoon van der Sterren

Jockey
Mark ván Huub ván Geurte Tjeu en ván Ans ván Nel ván Boekent zaaiers Han

Oftewaal: Mark Geuijen

Perdeverzúrgster en Stàlknecht
Lisanne ván Gijs ván Wouter Rozendaal en ván Willeke Henriëtte van Joke Johanna
en
Rob ván Geert ván Coumans Thei en ván Marly ván Arie ván Sikes Tinus

Oftewaal: Lisanne Rozendaal en Rob Coumans

Voedingsdeskundige en Hoefsmid
Eva ván Jet ván Mukken Hay en ván Marc ván Kemmelings Lei
en
Gert-Jan ván Christien ván Grad ván Smitten Thies en ván Hans ván Heuijerjans Jan ván de L.T.S.

Oftewaal: Eva Kemmelings en Gert-Jan Heuijerjans