Booregezelschap 2020

 

Boorebroedspaar

Milou ván Fred Klomp ván Toon oet Son en ván Hanneke ván Zeelands Karel oet Broek
en

Dirk ván Lemmen Toëntje ziene Hay en ván Mia ván Vervuurts Petran ziene Sef

Oftewaal; Milou en Dirk Lemmen

 

Elders ván de broêd

Linda ván Diny ván Claassen Kee en ván Dré ván Lenders Piet
en
Gerrie ván Hay ván Mulders Grad en ván Nellie ván Jo ván den bekker

Oftewaal; Linda en Gerrie Mulders

 

Elders ván de broêdegom

Karin ván Mart ván Frans ván Roelofs Tinus en Mariet ván Huûs Lod ván Thies Huûs
en
Roy ván Gijsbert ván den iezerbroajer en Johannita oet ut oësten

Oftewaal; Karin en Roy Weijgerse

 

Veldwachter en zien vrouw

Gido ván Anita ván Linders Joos en Nel ván An ván Mette Koëb
en
Romy ván de Kroekezeikers en ván de hundjes ván de Put

Oftewaal; Romy Hutten en Gido Cuppen

 

Pastoor en zien Maat

Cees ván Guy ván de witte ván Casterius en ván Ine ván Piet ván smitte Kuëp
en
Silvia ván Geert ván de Geffense Weeuwkes en ván Elly, ozze Piet, ván Veldje Marie

Oftewaal; Silvia van Rosmalen en Cees Derks

 

Boerenknechten en schapenscheerders

Wiek ván den Dorperpiël ván Bessen Willy ván Schoren Drieka
en
Loes ván Anouschka ván Buiske ziene Jac en John ván Lucassen Jan oet Zaerum

Oftewaal; Loes Lucassen en Wiek de Kleine