Boorebroedspaar 2019

Chantal ván Hombergs Piet ziene Piet en
en ván Wilma ván Jan van Heijster vaan “De Sport”

en

Sander ván Thei ván Pierre ván Staaks Petran
en ván Teeuwen Wies ván de Kiekheuvel van Dubbroek

 Oftewaal:  Chantal van den Homberg en Sander Staaks

Joris ván Jos ván Druenes Thei ziene Wullum
en ván Carla ván Jacobs They ziene Sjeng
Oftewaal: Joris Janssen

Melanie ván Deckers Jan ziene Wullem
en ván Catharina ván Derks Jack
Oftewaal: Melanie Deckers

Remi ván Ria ván Frans ván Boëms Lei
en ván Sjaak ván Coendere Ben en Knotte Drika
Oftewaal: Remi Geurts

Tamar ván Jacques ván Hay ván Mechele Kuëp
en ván Treesje ván Kurvers Jantje ván de Kroënenberg
Oftewaal: Tamar van de Rijdt

Joyce ván Wiel ván Sjeng ván Melkpierke
Oftewaal: Joyce Vleeshouwers

Peter ván Bluumkes Frits ván Sjang op d'n Hei
Oftewaal: Peter Weijs

Bas ván Pierre ván Lucassen Wum
en ván Annemie ván Mulders Grad.
Oftewaal: Bas Lucassen

Daisy ván Bochten Bert ván Janssen Rein.
en ván Roos ván Bob Seroë
Oftewaal: Daisy Janssen

Nico ván Jan ván Janssen Sjeng en ván dikke Dora ván Tielen Chris ván de Put
en ván Corrie ván Frieda ván Beekers Neel en ván Toon ván Latten Hèrm
Oftewaal: Nico Janssen

Lieke ván Lambert ván van Heldens Bèr en Nel ván Latten Jeu
en ván Marian ván Jan ván Cox Sef ván d’n Lichtenberg en An Soberjé ván ’t Meulenhoes
Oftewaal: Lieke van Helden