Carnavalsvereniging de Turftreiërs: van vroeger tot nu

Op 10 januari 1960 vonden een aantal inwoners van America de tijd rijp om, zo luiden de notulen van de oprichtingsvergadering, “carnaval in America te organiseren“. Tot die tijd bleven georganiseerde carnavalsfeesten beperkt tot verklede voetbalpartijtjes. Gerard Wasser regelde deze wedstrijdjes en het was dan ook geen verrassing dat hij de 1e voorzitter werd van het Carnavalscomité America. Als eerste organiseerde het comité tijdens carnaval 1960 een kinderoptocht. In de jaren daarna werden de festiviteiten uitgebreid met Beierse avonden, maar ook dans-, liedjes- en amusementsavonden. Op 8 april 1962 besloot men om de naam Carnavalscomité America te wijzigen in Carnavalsvereniging de Turftreiërs en in hetzelfde jaar werden de eerste carnavalssteken voor het bestuur aangeschaft. Het regelen van allerlei feesten ging gestaag verder, maar pas in 1964 volgde de bekendmaking van de 1e Prins van de Turftreiërs in de persoon van Hay Kleuskens. Ook de invulling van andere belangrijke functies zoals Vorst en Ceremoniemeester kwam midden jaren zestig tot stand. Met de beperkte financiële middelen probeerde men elk jaar weer om de inwoners van America het nodige plezier te bezorgen tijdens carnaval.
De aanvankelijke kinderoptocht was eind jaren zestig uitgegroeid tot een grote optocht en de amusementsavonden van toen werden later de zittingsavonden zoals we die tegenwoordig kennen. Carnaval voor de jeugd werd inmiddels georganiseerd door het jeugdcomité. Voor het bestuur van de Turftreiërs kwam er steeds meer bij kijken om alles goed te laten verlopen, maar gelukkig kon men bouwen op de diverse leden die de vereniging rijk was. Toch verliep niet alles vlekkeloos. Zo togen op een dag enkele bestuursleden naar de Belgische grens om daar een orkest op te halen. Wat ze ook vonden aan de Belgische grens, in ieder geval geen orkest. Voordat men de terugreis aanvaardde werd eerst wat moed ingedronken. Lichtelijk aangeschoten kwam men terug in America en daar bleek het gecontracteerde orkest zich allang te hebben geïnstalleerd. Ondanks de tegenslag en het verdriet bij het wegvallen van enkele steunpilaren ontwikkelde de carnavalsvereniging zich in de jaren 70, 80 en 90 tot een bloeiende vereniging.
Mede door de impulsen van de carnavalsvereniging ontstond in 1988 een Boerenbruiloftcomité, wat jaarlijks voor een prachtige Boerenbruiloft zorgt in America. Sinds 2016 is het Boerenbruiloftcomité gefuseerd met de carnavalsvereniging, en worden alle activiteiten van de Boerenbruiloft georganiseerd vanuit de carnavals-vereniging. Naast de organisatie van de diverse festiviteiten besteden de Turftreiërs sinds 1989 ook elk jaar aandacht aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk maken of hebben gemaakt voor America. In de vorm van de Orde van Verdinste worden zij in het zonnetje gezet. Verder worden in de carnavalsperiode inwoners van America bezocht die tijdens de carnavalsdagen in een zieken- of verpleeghuis moeten verblijven. Zo heeft carnavals-vereniging de Turftreiërs in de loop der jaren op allerlei manieren een belangrijke plaats verworven in de Americaanse gemeenschap.
In het carnavalsseizoen van 2019 is het Jeugdcomité gefuseerd met de carnavalsvereniging, en worden alle activiteiten van de Jeugdcarnaval georganiseerd vanuit de carnavalsvereniging. (klik hier voor de historie van de jeugdcarnaval en het jeugdcomité)
Het bewijs dat carnaval in America springlevend is, wordt elk jaar weer geleverd door de grote publieke belangstelling bij alle activiteiten, de optredens van diverse Americaanse artiesten tijdens de zittingsavonden, de kleurrijke en carnavaleske optocht. En dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van vele vrijwilligers tijdens de diverse festiviteiten.

Carnaval bij de Turftreiërs: een feest voor jong en oud, een feest dat altijd zal blijven bestaan.

 Alaaf !!!

Het Prinselijk gezelschap, met Raad van Elf, dansmarietjes en bestuur, tijdens de jubileumreceptie 5x11 jaar in 2015

Tijdens de jubileumreceptie 4x11 in 2004 brengen de Ald-Prinsen hun Preense-lied ten gehore.

Het bestuur van Carnavalsvereniging de Turftreiërs in 1982. (Staand: Bert v.d Munckhof, Piet vervoort, Jac Derix, Toon Poels Zittend: Berend Holtjer, José Rongen, Piet Vervoort)

In november 1994 werd het kunstwerk "Leven en vrij zijn" onthuld. Het kunstwerk werd geschonken door de Turftreiërs aan de Americaanse bevolking. Inmiddels staat het kunstwerk naast de kiosk op het plein vur de kerk