Orde van Verdinste 2006

Orde van Verdinste d’n Turftreiër voor

Joekskapel Mekkeluk Zât

Op vrijdagavond 17 februari a.s. tijdens de 1 e zittingsavond zal Carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, uitreiken aan Joekskapel Mekkeluk Zât.

Joekskapel Mekkeluk Zât ontvangt deze onderscheiding voor hun grote inzet voor de Americaanse gemeenschap tijdens hun 25-jarig bestaan. Bij nagenoeg alle gebeurtenissen en feestelijkheden in het dorp kwamen en komen zij om muzikaal hun steentje bij te dragen. Ook uiteraard tijdens de diverse carnavalsactiviteiten in het dorp zijn ze actief vertegenwoordigd , zoals bij het prinsenbal, de recepties en de zittingsavonden. En natuurlijk niet te vergeten in de optocht, waar aan zij altijd deelnemen in prachtige uitdossingen en waarvoor zij enkele jaren geleden de “Mekkeluk Zât-wisseltrofee voor Grote Wagens” ter beschikking stelden .

Een leuke anekdote wat optochten betreft is de optocht van de Boerenbruiloft een aantal jaren geleden. Tijdens deze optocht werd Mekkeluk Zat zoals vaker op een oude boerenkar gezet. Waar men echter niet aan dacht, was de kwaliteit van de oude banden en de gewichtsverdeling op de kar. Gevolg was dat met een daverende knal een van de banden (uitgerekend aan de kant waar wijlen Piet Droog zat) knapte. Grote hilariteit onder het Boerengezelschap was het gevolg, maar sinds die tijd mijdt Mekkeluk Zât oude boerenkarren als de pest.

Ook is Mekkeluk Zât te vinden op de jaarlijkse Vrije markt in America , bij onthullingen of openingen en diverse jubilea. Maar ook op de onlangs in America voor de 1 e keer gehouden Kerstmarkt. Ze hadden voor deze gelegenheid zelfs speciale Kerstliedjes ingestudeerd waaruit valt op te maken dat men niet voor één gat te vangen is. Onder hun motto: “Zonder drank, geen klank!” luisterde Mekkeluk Zât zodoende al menig feest op.

Maar buiten hun muzikale bijdrage was het ook Joekskapel Mekkeluk Zât die 6 jaar geleden de slotconcerten van Rowwen Héze naar America haalden. Klap op de vuurpijl was het afgelopen november gehouden 3-daagse jubileumfeest van Rowwen Héze dat men op een uitmuntende wijze organiseerde en waarbij zelfs de landelijke pers royaal werd gehaald. Dat men de overige verenigingen in America daarbij niet vergeet, moge blijken uit het feit dat vele Americaanse verenigingen helpen bij dit grote evenement. Zij ontvangen voor dit vrijwilligerswerk altijd een ruime vergoeding voor hun clubkas. Dit geeft menig vereniging een flinke financiële steun in de rug. Het evenement zorgt voor een mooi stukje America-promotie, waar ook veel ondernemers in- en buiten ons dorp wel bij varen. Verder heeft Mekkeluk Zat regelmatig bijdragen gegeven aan de dorpsgemeenschap. Denk hierbij aan de nieuwe dorpspomp, de digitale fotocamera voor Basisschool De Wouter en de snoepzakken tijdens de intocht van de Sint in het dorp , om maar een paar projecten te noemen, die mede door hun financiële steun tot stand zijn gekomen.

Bovengenoemde activiteiten zijn reden genoeg om hen eens een keer in het zonnetje te zetten. Vandaar dat Carnavalsvereniging de Turftreiërs dit jaar de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, zal uitreiken aan Joekskapel Mekkeluk Zât.