Prinsenbal- & Verlovingsbal

Afgelopen zaterdag 14 januari vond in ons Turftreiërsriêk  het prinsenbal en verlovingsbal plaats en werd het carnavalsseizoen feestelijk geopend:

Om 21.00 uur werd ons een opfriscursus "Carnaval Vieren" voorgeschoteld. Eens kijken of alle Turftreiërs en Turftreiërinnekes nog wel wisten, hoe carnaval gevierd moest worden na bijna 3 jaar afwezigheid. Nog voor onze prins uitgekomen was, werd hem het vuur aan de schenen gelegd met een spervuur aan vragen waar je u tegen zegt. Opgesloten in een kist op het podium, althans dit vermoeden werd gewekt, slaagde hij erin om alle vragen perfect te beantwoorden. Later zou blijken dat de prins de gehele voorstelling al op de bühne stond. Na de laatste vraag rent onze Prins Rick II (Rick Vervoort) vanuit de raad van elf naar voren. Samen met zijn Prinses Anne Sikes en hun adjudanten Geert Reintjes en Roy Vervoort hebben we de kartrekkers van dit carnavalsseizoen op het podium staan. Alleen hebben ze nog de verkeerde pakjes aan. Hier wordt door onze Vorst Loek en Ceremoniemeester Bas snel verandering in gebracht. Het feest kan beginnen!!!

Eerder op de avond werd ons nieuwe boerenbruidspaar gepresenteerd. Het 11-koppige booregezelschap wordt dit jaar aangevoerd door bruidspaar Jan en Lieke Derix. Op zondag 19 februari zullen Jan en Lieke om 15.30u in de onecht trouwen in het Beukenhof, gevolgd door receptie en groot feest in de bondszaal in America.

Jan en Lieke Derix, het boerenbruidspaar 2023 ofwel;

Jan ván Ton ván Jan ván Kriëmers Jac en ván Diny ván Sef ván Petran Weys ván ut Overbroek
Lieke ván Wiep Thijssen ván Theo ván Hulster Chris en ván Gerdie ván Nöl Reiniers uut Well

Van harte gefeliciteerd en mak dur enne schonne carnaval ván!