Orde van Verdinste 2016

Orde van Verdinste d’n Turftreiër voor:

André Daniëls

ordevanverdinste2016

Op vrijdagavond 29 januari tijdens de 1e zittingsavond zal Carnavalsvereniging de Turftreiërs, de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, uitreiken aan André Daniëls. André ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange grote inzet voor de carnaval in America. 

Hij startte met zijn activiteiten in 1978. Vanaf toen werd er drie jaar flink boerenbruiloft gehouden bij café Villa Paula. In 1981 werd hij lid van de Raad van Elf van Carnavalsvereniging de Turftreiërs. Dit beviel hem erg goed, maar toch maakte hij in 1988 een zijsprongetje en richtte, samen met enkele anderen, het boerenbruiloft-comité op. De Boerenbruiloft was tot dat moment een nog onbekend iets in America. Al snel verplaatste deze activiteit zich naar de Bondszaal. André is van het boerenbruiloft-comité 5 jaar voorzitter en 9 jaar secretaris geweest, totdat hij in 2002 werd overgehaald de voorzittershamer van de carnavalsvereniging over te nemen. Deze functie heeft hij uitgevoerd tot 2012. Daarnaast viel hem in 1993 de eer te beurt om prins te zijn van de Turftreiërs. En André kan het carnaval vieren nog steeds niet laten, want op 27 december 2013 werd hij voorzitter van de Ald Prinse Garde. Ook in de organisatie van de zittingsavonden helpt hij nog altijd mee. 

Buiten de carnavalsperiode is André al enkele jaren actief als vaandeldrager van fanfare St. Caecilia America. 

Daarbij heeft hij in het verleden ook nog 10 jaar deelgenomen in het schoolbestuur van Basisschool de Wouter. En ook zijn steentje bijgedragen als vrijwilliger in het bestuur van enkele varkens organisaties. 

Verder is hij mede-organisator geweest van het feest rondom het 100 jarig bestaan van de parochie St. Jozef te America. Dat was een 8 daags durend feest met diverse activiteiten, waaronder een casino-avond (helemaal in stijl), een dorpszeskamp en als kers op de taart een optreden van Rowwen Hèze. 

Redenen te over voor carnavalsvereniging de Turftreiërs om André eens in het zonnetje te zetten. Voor al die jaren inzet voor de gemeenschap willen we hem graag de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër uitreiken.