Orde van Verdinste 2020

Orde van Verdinste d'n Turftreiër voor:

Stichting Het Beukenhof

Begin 2016 is het allemaal begonnen met het idee om met de toneelvereniging een grote voorstelling te kunnen houden in Het Beukenhof. Het theater in eren te herstellen. Met dit idee in het achterhoofd en na de eerste ronde door Het Beukenhof kwamen ze erachter dat er misschien wel iets meer werk in ging zitten dan ze van tevoren gedacht hadden. Zacht gezegd was er een beetje achterstallig onderhoud. Ondanks dat ze nog heel weinig wisten (niet eens wie de baas was van Het Beukenhof) werd er wel enthousiast gereageerd en werd er eind 2016 een werkgroep opgericht. Toen kon het plan verder uitgewerkt worden, iedereen kreeg zijn eigen functie en iedere maand werd er vergaderd om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, ook werd er een aparte stichting opgericht.

Heel het jaar 2017 stond in het teken van voorbereidingen. Nadat bleek, dat Het Beukenhof eigendom was van de gemeente moest nog eerst uitgezocht worden of er een bestemmingsplan op dit mooie stukje grond zat. Dit alles uitgezocht kwam het plan in de ambtelijke molen terecht. Lang wachten op vergunningen en veel praten over de mogelijkheden en het bestemmingsplan. Wat begon met een idee om het theater op te knappen groeide al snel uit tot het aanpakken van het gehele Beukenhof.

Dan kan het plan eindelijk een beetje vormgegeven gaan worden door de eerste tekeningen te laten maken. Samen met de architect werden die ontwerpen gemaakt en verder uitgewerkt. Er werd contact gemaakt met andere openluchttheaters om ideeën op te doen.

De gemeenteraad zelf kwam met een grote delegatie een bezoek brengen aan dit project, een bus vol gemeenteraadsleden kreeg een enthousiaste presentatie van de plannen die er op dat moment lagen. Na de presentatie volgde een rondleiding in Het Beukenhof en de gemeenteraad was onder de indruk.

Toen de kogel eindelijk door de kerk was en de plannen daadwerkelijk doorgang kregen moesten er mensen benaderd worden. Samen met een hoop vrijwilligers werd begin 2018 de schop in de grond gezet en eindelijk kon het werk beginnen. Eerst moesten de dieren verhuizen, om deze dieren te kunnen verhuizen moet je ze natuurlijk wel te pakken krijgen. De gemeente had de meeste dieren te pakken gekregen maar de 2 pauwhanen een kip en een bergeend waren de gemeente iets te snel af. De kip en de bergeend waren door de vrijwilligers snel gepakt. De 2 pauwhanen was een ander verhaal, eentje werd naar binnen gedreven in het schuurtje de andere had Het Beukenhof al weten te ontvluchten. Ach ja die zien we wel weer een keer. Eenmaal in de schuur gekomen had de andere pauwhaan zijn ontsnappingsroute al gepland. Toen de vrijwilligers de schuur betraden wist de pauwhaan via het raam te ontsnappen, hij was alvast begonnen met het slopen van de schuur, de scherven vlogen in het rond. Uiteindelijk hebben ze een paar dagen laten de pauwhanen alsnog weten te vangen, met een hand vol veren zijn de pauwhanen uiteindelijk naar Horst overgebracht.

Toen kon het sloopwerk beginnen. De bedoeling was dat het schuurtje afgebroken zou worden en op zijn nieuwe locatie weer opgebouwd zou worden. De schuur bleek echter helemaal rot en was niet meer te redden (dit had de pauwhaan waarschijnlijk allang door). De fundering was het lastigste degene die deze aangelegd heeft dacht waarschijnlijk een goed fundering is het halve werk, nooit erbij nagedacht dat deze misschien ooit nog gesloopt moest worden. Toen de fundering van het kleine hutje doormidden was kon hij met moeite met een sjofel weg gesleept worden.

Na het sloopwerk kon de opbouw eindelijk beginnen tenminste als de vergunningen rond waren. Dit bleek nog niet het geval en hier hebben ze lange tijd op moeten wachten. Het was zelfs nodig om af en toe een ambtenaar wakker te schudden om de vergunningen rond te krijgen. Uiteindelijk is de bouw nog voor alle vergunningen rond waren begonnen, het moest toch af voor de toneelvereniging haar voorstelling moest voordragen. Dus werd er vanaf die dag iedere zaterdag en in de zomer elke avond hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen.

Zonder de soep, het drinken en het eten dat iedere keer door de leden van de toneelvereniging klaar gemaakt en bezorgd werd had dit alles nooit plaats kunnen vinden. Mede namens dit overheerlijke eten en drinken werd het een hele hechte groep van vrijwilligers en werd er met nog meer plezier aan dit schitterende project gewerkt.

Het was ook heel mooi om te zien dat ze vanuit iedere hoek vrijwilligers op de been kregen. Het metselwerk, de Reus, de toegangsboog, elektra, tribune, een Watertrap inclusief pomp, dierenverblijf, bomen en struiken, veel werd gesponsord en met veel liefde door vrijwilligers gemaakt.

De Reus heeft zelfs een tijd in huis moeten drogen, uiteindelijk waren er 4 man sterk voor nodig om de Reus met mal weer naar buiten te krijgen. Ook was er 9 kub zand nodig om voor tegendruk van de mallen voor de reus te zorgen.

Om ook draagvlak en bekendheid binnen de Americaanse gemeenschap te krijgen werd er in 2018 met de kermis een sponsoractie gehouden, De Duckrace. Iedereen vroeg zich al weken af waar die bad eenden aan de lantaarnpalen toch vandaan kwamen en waar ze voor waren. Een geweldige actie waar heel het dorp over sprak. Het was nog even spannend of de beek op tijd gemaaid zou zijn en of het water wel hoog genoeg stond om er een mooie wedstrijd van te maken. Maar het Waterschap droeg ook haar steentje bij door 2 dagen voor de wedstrijd de beek netjes te maaien en stond het water hoog genoeg om de +/- 1500 verkochte bad eendjes in de beek los te laten. Voor de snelste eentjes was er een mooie prijs te winnen.

Toen in mei 2019 het theater zover klaar was kon het toneelstuk gehouden worden in het pas gerenoveerde Beukenhof.

Na het toneel werden met het geld dat nog “over” was van de subsidies en sponsorgelden nieuwe speeltoestellen aangeschaft. Verder werd Het Beukenhof mooi aangekleed met lantaarns, 1500 bloembollen (welke al uit beginnen te komen), waterpompen, boomstammen, voermachine voor de dierenweide enz.

Het is al een schitterende plek geworden maar het beloofd alleen nog maar mooier te worden. Er blijft een groep vrijwilligers druk met het bijhouden en onderhouden van het spiksplinternieuwe Beukenhof. Zo zijn er al Cavia’s geboren (die fokken beter dan de meeste konijnen) zijn er jonge kuikentjes en zijn er lammetjes op komst.

Instanties kunnen deze mooie locatie huren voor feesten of bijeenkomsten. Zo heeft Cartouche hier al een feest gegeven was de intocht van Sinterklaas in Het Beukenhof en vond er overleg van de dorpsraad plaats. Als we terug gaan kijken, zitten er in het hele traject meer dan 5000 vrijwilligers uren en dan zijn er gegarandeerd veel vrijwilligers uren niet geteld.