Orde van Verdinste 2008

Orde van Verdinste d’n Turftreiër voor:

Ger van Rensch

Op vrijdagavond 25 januari tijdens de 1e zittingsavond zal Carnavalsvereniging de Turftreiërs uit America, de Orde van Verdinste, d’n Turftreiër, uitreiken aan Ger van Rensch. Ger ontvangt deze onderscheiding voor zijn jarenlange grote inzet bij muziekvereniging St. Caecilia, waar hij onder andere 25 jaar als voorzitter actief is geweest.

In 1979 kwam Ger voor het eerst in contact met de fanfare van America via enkele leerlingen op het Peelland College in Deurne, waar hij werkzaam was. Door verschillende verhalen over de bloasmuziek werd zijn interesse gewekt en na het beluisteren van een concert was hij meteen verkocht. Toen Ger in 1980 als nieuwe bewoner naar America verhuisde, werd hij al snel benaderd voor een bestuursfunctie. Ondanks zijn jonge leeftijd van 24 jaar ging hij deze uitdaging toch aan. Na een jaar werd hij zelfs gekozen tot voorzitter van St. Caecilia. Tot dat moment kon Ger zelf nog geen noot blazen. Wel speelde hij de fluit en gitaar. Iedere repetitie zat hij dus aandachtig te luisteren, totdat hij na 1 jaar toch besloot om de bugel te gaan spelen. In 1983 nam hij plaats in de fanfare tussen de 2e bugels. En sinds 1993 is Ger ook actief in de Ericakapel, welke onder andere tijdens de carnavalsperiode menig receptie en zittingsavond van een gezellig deuntje voorzien.

Het streven van de vereniging en Ger is altijd geweest om kwaliteit en dorpsgebondenheid te combineren. Daarom is Ger onder andere lid geweest van de commissie van de Limburgse Muziek Bond, die de Concertafdeling heeft opgericht in 1985. Muziekvereniging St. Caecilia heeft tot en met 2001 meegedaan in deze Concertafdeling en was zelfs de eerste wereldkampioen in deze klasse.

Jeugd is onmisbaar voor elke vereniging en een goede opleiding van de jeugd voor een fanfare is van levensbelang. Daarvoor is echter geld en politieke steun nodig. Hierdoor kwamen er als snel de eerste contacten met de toenmalige wethouder van Welzijn, Ger Driessen, en begon de gemeentepolitiek een rol te spelen voor Ger. In 1985 heeft Ger in eerste instantie commissiewerk verricht en vanaf 1986 was hij actief in de gemeenteraad. Vanaf die plek was het voor hem mogelijk om contacten te leggen en zaken voor te bereiden. De subsidiëring van het muziekonderwijs en het samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke muziekkorpsen zijn daaruit voortgekomen. Het adviseurschap van de Dorpsraad van America hoorde natuurlijk ook bij zijn politieke activiteiten. De steeds meer tijd vragende politiek maakte het nodig om de zaken breder te gaan aanpakken, waardoor het voorzitterschap werd verdeeld over 2 personen. Samen met Geert Rongen heeft Ger de taken waargenomen. Het afgelopen jaar vond Ger het tijd om het stokje over te geven, en werd Richard Korver benoemd als voorzitter “Binnenlandse zaken”. Ger is echter nog actief in het bestuur, met bezetting en muziek als aandachtsveld, en hij speelt nog altijd een vrolijk nootje mee in de Ericakapel.

De grote bijdrage van Ger van Rensch aan de Americaanse muziek en gemeenschap is voor Carnavalsvereniging de Turftreiërs de reden om de Orde van Verdinste d’n Turftreiër dit jaar aan hem uit te reiken.